Vrste silikona/grudnih implanta

Teme: povećanje (augmentacija) grudi, operacija dojki, silikoni, ugradnja silikona, cene, iskustva, pre i posle.
Post Reply
plasticadmin
Site Admin
Posts: 6
Joined: Fri Jun 28, 2013 5:07 pm

Vrste silikona/grudnih implanta

Post by plasticadmin »

Grudni implanti odnosno silikoni – u narodu rečeno se koriste kako bi se promenio oblik, veličina i konture ženskih grudi. Grudni implanti se koriste većinom zarad estetskih rezultata dojki, kao što je nadomeštavanje dojke nakon odstranjivanja iste pri nastanku kancera, pri urođenim deformitetima ili nastalim deformitetima na gurdnom zidu i dojkama. Postoje tri opšte vrste grudnih implanata, od kojih se dve koriste najviše. Njihova različitost se definiše u zavisnosti od materijala kojim su napunjeni: salinskim rastvorom, silikonskim gelom i kompozitnim filerom.

Salinski implanti:
Grudni implanti punjeni salinskim rastvorom imaju vrlo elastičan silikonski omotač u koji se za vreme operacije (nakon pozicioniranja implanta) puni pomenutim rastvorom. Ovaj omotač je veoma rastegljiv, što omogućava implantu da se prilagodi određenim oblicima/pokretima te ga time čini vrlo otpornim na fizičke udarce. Glavni cilj nastanka ovakvih grudnih implanata jeste da učini operaciju uvečanja grudi što manje invazivnom, odnosno da se napravi što manji rez kroz koji će se ugraditi implant. S obzirom da je ovakav implant veoma mali, njega je neophodno uvećati tj. Ispuniti salinskim rastovorom. Ovim se dobija želejni oblik i pozicija dojki, kao i minimalna bol.

Silikonski implanti:
Treba napomenuti da postoji pet generacija silikonskih grudnih implanata. Svaka od generacija ima svoje osobine i svaka mlađa generacija ima znatna poboljšanja u smislu oblika, kvaliteta, mase, težine i veličine grudnog implanta. Poslednja generacija, naravno predstavlja najbolji kvalitet ikad stvoren u plastičnoj hirurgiji kada je reč o grudnim implantima. Današnji silikonski grudni implanti su napravljeni od veoma izdržljivog silikonskog gela koji je toliko kohezivan da je nejgova ruptura zabeležena u svega nekoliko slučajeva. Ovakav silikonski grudni implant je napravljen tako da je njegovo pomeranje u tkivu skoro nemoguće, što ga čini veoma poželjnnim kako kod hirurga tako i kod pacijentkinja.

Grudni implanti sa kompozitnim filerima predstavljaju treću vrstu grudnih implanta ali njihova upotreba je veoma ograničena. Najviše jer se dokazalo da salinski rastvor i viskozni silikonski gel daju znatno bolje rezultate kao i znatno manje rizike po zdravlj pacijentkinja. Inače, u nekim državama se i dalje korsiteovi implanti, i obično su punjeni sojinim uljem ili nekom vrstom parafina itd.

Svaka od pomenutih vrsta grudnih implanata ima određene prednosti i mane. Međutim u skladu sa vašim telom, pozicijom, želejenim i postojećim konturama i pozicijama dojki, hirurg određuje koji od pomenutih grudnih implanata biva najbolje rešenje za vas. Osim toga, postoje pacijentkinje koje ne žele povećenje dojki, već isključivo njihovo podizanje i obrnuto… Ovakvi i slični zahtevi direktno utiču na odabir grudnog implanta.
Post Reply